چاوا دێ ساركرن و قەرساندن و بەردانا تەزاندنا خوراکی بی زیانی ئەنجامدەی؟

ساربونا خوراکی ب رێکەکا دروست هاریکاریێ دکەت ژ راوستاندنا گەشە بوونا بەکتیریاین زیاندار.

داکو خوارن بی زیان بمینیت:

  • راکرنا خوراکی دیڤ میژوویا ب کارئینانا وێ دگەل خوارنێن پژاندی و زەلاتە و سپیاتیان د ناڤ بەفرگرێ دا.
  • دەمێ ئامادەکرنێ دا خوراکا ساربوی بهیلە دەرڤەی بەفرگرێ بو کورترین ده‌م.
  • سارکرنا خوراکا پژاندی دیڤ پلا گەرمیا ژورێ بزیترین دەم د ماوێ دەمژمێرەک تا دوو دەمژمێران پاش بدانە ناڤ بەفرگرێ دا.
  • هیڤیە دیڤ رینمایین ئەمبارکرنی بجن دەمی راکرنی دا.

پێدڤیە پلا گەرمیا بەفرگرێ یا سار بیت، بو زانینا پلا ساریاتیا بەفرگرێ ( پیڤه‌رێ پلا گه‌رمیێ “Fridge Thermometer”) ب کاربینە، جونکە ئەو هەژمارێن سەر پلا گەرمییا بەفرگرێ هەمی دەما پلا درست دیارناکەت، سارترێن شوینی بەفرگرێ پێدڤییە کێمتر ژ(°5C) دابیت.

بەفرگرا خو زور تژی نەکە، هیلانا پیجەک ڤالای هاریکاریا بەلاڤەبوونا هەوای وپاراستنا پلا دیارکری یا بەفرگرێ دکەت.

ئەگەر بەفرگرا تە یا تژی بو هندەک تشتان ژێ بینە دەر ئەوین پێدڤی سارکرنی نەبن، ئەڤە دی جهکرنا وان تشتین کو پێدڤی ب سارکرنی هەتە كرن و بێ زیان وەکی خوراکا خاڤ یان پژاندی یان خارنێن ئامادەکری بو خوارنی.

قەرساندن

به‌ستینه‌را به‌فرێ وەک راوستیانی-كاتى کاردکەت، خوراک ناڤ به‌ستینه‌رێ دا خراب نابیت و پێتریا بەکتیریا نەشیت گەشە بکەن دناڤ دا. تو دشیی خارنا ئامادەیا داپۆشکه‌ی ب قەرسینێ هەتا میژوویا ب کارئینانی، ئەو خارنا ل مال هاتیە ئامادەکرن و بەرمایێن وێ پێدڤیە بهێنە قەرسکرن ب نێزیکترین دەم، خارنێت گەرم پێدڤیە سار ببن پاشی بکەینە د به‌ستینه‌رێ “فریزەری” دا. گرنگ نینە ئەگەر گوشت هاتبیتە پژاندن ژ قەرساندی یان تازەی، ئەم دشین بەرمایین وێ ب کاربینین بو خارنەکا نوی پاش ئەڤ خوارنا نوی دشیت بهێتە قەرسکرن ڤە، بەلی پشتی هینگی یا پێدڤیە بو ئێك جار بهێتە گەرم کرن.

بو راوستاندنا هەوایی تەزی یی به‌ستینه‌رێ “فریزەری” بو نە هشکرنا خوراکی ب ڤان رێکا:

  • خوراکی بکە د ناڤ تشتەکی گرتی دا کو هەوا تیرا دەربازنەبیت
  • داپۆشینا خوراکی ب باشی د ناڤ تۆرین فریزەری دا

گرنك نینه‌ ئه‌گه‌ر تو خوارنا خو ژ گوشتێ نوی یان یی به‌ستى دروست بكه‌ی، تو دشێ خوارنه‌كا نو ژ به‌رماكێن خوارنا خو دروست بكه‌ی. ئو ئه‌ڤ خوارنه‌ جێدبیت بهێته‌ قه‌رساندن ڤه‌، ب مه‌رجه‌كێ كو دووباره‌ بو جاره‌كێ بهێته‌ گه‌رم كرن.

راوسته‌

پلا ساریاتییا فریزەرا مالی (-18 °C) کارکرنا کیمییاوی دناڤ خارنێ دا درەنگ دئیخیت و هەر بەکتیریا یەکا ئامادە دراوستینیت ژ کارکرنێ، بەکتیریا یا ساخە بەلی گەشەکرنا وێ و بەرهەمئینانا وێ راوستیایە.

یا گرنگ ئەوە بیر بکەین چونکە بەکتیریا نەهاتیە کوشتن دێ دووبارە کەڤتە کاری ئەگەر تەزاندنا خوراکی بەردا، نابیت ب هیچ رەنگەکی خوراک بچیتە ناڤ زونا مەترسیدار دا چونکە بەکتیریا دێ گەشە کەت و نەخوشییا بوتە پەیدا کەت ژبەر ڤی ئەگەری یا گرنگە بو ئەنجامدانا بەردانا تەزاندنا خوراکی د ناڤ بەفرگرێ دابیت.

هەروەسا چێنابیت خوراک دووبارە بهێتە قەرسکرن ڤە، ئەگەرتەزاندنی بەردابیت و نەهاتبیتە پژاندن “دووباره‌ قه‌رساندن”، ئەگەرتەزاندنا خوراکی بەردا پێدڤیە بهێتە پژاندن بەری خارنێ داکو یا بێ زیان بیت. ئەگەر خوراکی تەزاندنێ بەردا بیت پێدڤیە وەک خوراکێ تازە سەرەدەریێ گەل بکەین ود ماوێ دوو روژا دا بهێتە خوارن.

بەردانا قه‌رساندنا به‌فرێ خوراکی “حه‌لاندن”

دەمێ خوراکی ژ فریزەری د ئینیە دەر یا گرنگە تەزاندن بەردەت ب شێوەیەکێ بێ زیان بەری پژاندنێ یان خوارنێ.

بەردانا تەزاندنا خوراکی نابیت دیڤ پلا گەرماتییا ژورێ بیت، یا باشترە دناڤ بەفرگرێ دا بهیتە بەردان ب تەمامی. ئەگەر ئەڤ رێکە یا ئالوز بو دشێین ب رێکا کارئینانا ئامیرێ گەرمکرنا خوراکی ” مایكرو وێڤ ” د وێ پلەیێ دا کو تەزاندن بەردەت راستەراست بەری دروستکرنا خوارنێ. بەرێخودانا پێزانینێن سەر پاکیتە یان تۆرا خوراکی و پێدانا دەمەکێ پێتڤی بو بەردانا تەزاندنا خوراکی ب دروستاهی. خوراکێن مەزن وەکی عەلوكا یا ٧- ٦كغم، دشێت هەتا چار روژان ناڤ بەفرگرێ دامینیت دا ب تەمامی تەزاندنا وێ بەردەت.

پێتڤیە خوراک ب تەمامی تەزاندن بەردابیت بەری پژاندنا خوراکی. دبیت خوراکا تەزاندن بەردای وەکهەڤ نە هیتە پژاندن، رامانا وێ ئەوە بەکتیریا ب زیان دشێت زیندی مینیت د کارێ پژاندننا خوارنێ دا، پیتڤییە ئەو خوراکا تەزاندنی بەردای بهێتە خوارن د ماوێ ٢٤ دەمژمێران دا.

بوچ یا گرنگە ساربون و بەردانا خوراکی ب رێکەکا دروست بکاربینین؟

هندەک خوراک پێدڤیە ناڤ بەفرگرێ دابن داکو هاریکاریا کێم کرنا گەشەیا بەکتیریایێ بکەن و بمینن تازە و بێ زیان بو ماوەیەکێ درێژتر. ئانکو هنگی پلە سارتر بیت گەشەیا بەکتیریایێ کێم تر دبیت، بەلی پلا سار گەشەکرنا بەکتیریایێ نا راوستینیت وەک ئیک ژ جورێن بەکتیریایێ “لیستیریا مانوسایتاجینیس“.

بازنا مەترسیدار

پێترییا بەکتیریایێن زیاندار گەشە دکەن د پلا گەرمییا سەر (8 °C) دا و کێمتر ژ (63 °C) دا دبێژنە ڤێ (زونا مەترسیدار) بوزیندەوەرین بجوویک و گەشەدار، ژ بەرڤێ باشترین و ئارامترین رێک بو بەردانا تەزاندنا خوراکی هێلانا وێیە د بەفرگرێ دا ب شەڤ تا سپێدێ، ب رێکا بەردانا تەزاندنا خوراکی دناڤ بەفرگرێ دا خوراک ب هیچ رەنگەکی ناچیتە د زونا مەترسیدار دا، سارترین جھێ بەفرگرێ پێدڤیە (5 °C) بیت یان کێمتر دابیت چونکە هندەک بەکتیریا دشێن گەشێ بکەن دپلێن نزم تر ژ (8 °C).